NUF AS ENK.FORETAK
Tabell oversikt over forskjeller mellom nuf, as og enk
Du kan ansette deg selv og få alle rettigheter
Full rett til dagpenger
Rett til 100% sykepenger
Fleksible utbytte-regler
Full ansvarsbegrensning
Enkle regler ved salg av firma
Enkelt å etablere
Fritatt for aksjekapital på min. kr.30.000,-
Pris for registering: 4.800 NOK + MVA 4.800 NOK + MVA
2.000 NOK + MVA nor. revisor
1.200 NOK + MVA
BESTILLING BESTILLING BESTILLING
Vi tilbyr deg en mulighhet til å registrere firmaet ditt på vår adresse. Du kan spare på kostnader av kontorleie og kostnader av kontortjenester. De er ikke lenger nødvendig å ansette kontormedarbeidere for å behandle inngående og utgående brev og telefoner, fordi vi gjør denne jobben for deg.

Registrering av foretak på adresse av Virtuelt Kontor.
Informering om inngående korrespondanse via e-post.
Videresending av korrespondanse til et valgt adresse (opptil 50 brev)
Skanning av korrespondanse og videresending til valgt e-mail addresse
1500 NOK + MVA 3000 NOK + MVA
BESTILLING BESTILLING