240 NOK + MVA
Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til skattekontoret og oppgi ditt ny adresse.
Informasjon om flytting
Når flytter du fra Norge (dag, måned, år):
Hvilken kommune flytter du fra?
Ny boligadresse i utlandet:
Postadresse i utlandet:
(derson dpostadressen er en annen enn boligadressen)
Hvor lenge planner du å bli i utlandet? oppholdet er varig antall år
Hvor mange uker i året planlegger du å tilbringe i Norge: (oppgi antall uker)
Har du i Norge ektefelle eller barn under 18 år? Ikke
Leier du eller eier en bolig i Norge? Ikke
Skal boligen din i Norge stå til din disposisjon når du er i utlandet? Ikke
Leier du din norsk bolig under din utenlandsopphold?
(hvis ja, legg ved dokumentasjon ? signert leiekontrakt)
Ikke
PERSONLIG INFORMASJON
Navn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødselsnummer:
Sivilstand:
Yrke etter flyttingen:
Arbeidsgiver:
Arbeidssted:
Tlf:
E-post: