Her bestiller du ditt nye NUF firma!
4.800 NOK + MVA
For å åpne et firma må man fylle ut en eller to dokumenter. De må sendes til Brønnøysundregistrene. Hvert firma får et eget organisasjonsnummer. Etter at firmaet ditt er registret og har et organisasjonsnummer kan kan starte din virksomhet. Vi kan hjelpe deg med å åpne et firma på 1-2-3:


STEG 1: KONTAKTINFO

Vennligst oppgi en kontaktperson som vi kan kontakte hvis noe er uklart, den som er juridisk ansvarlig for avtalen og e-postadressen hvor vi sender dokumentene til.

Navn:
Mobil:
Epost:
STEG 2: SELSKAPETS NAVN

Navneregler for NUF: Må ha minst tre bokstaver, kan ikke være identisk med foretaksnavn registret fra før, må ikke inneholde kun et navn på land, fylke eller kommune.
Selskapets navn:
Firmaets postadresse:
Postadresse:
Postnummer og sted:
Er firmaets postadresse en postboksadresse?: Ja Nei
STEG 3: SELSKAPETS FORMÅL

Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig, for eksempel transport, konsulenttjenester, helsetjenester blir ikke godtatt, de må spesifiseres ytterligere. Hvis firmaet driver aktivitet i flere bransjer, må det oppgis hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning.
Selskapets formål:
STEG 4: AKSJONÆRER

Minst en aksjonær må være oppgitt.
Fullt navn:
Personnr./D-nr.:
Folkereg. Adresse:
Postnummer og sted:
Epost:
Mobil:
Nasjonalitet:
Land:
STEG 5: STYRE

Selskapets kan ha et styre bestående av 1-5 medlemmer hvorav generalforsamlingen velger styreleder. Hvis det velges ett eller to styremedlemmer velges det minst ett varamedlem.
Fullt navn:
Rolle:
Personnr./D-nr.:
Folkereg. adresse:
Postnummer og sted :
Epost:
Mobil:
Nasjonalitet:
Land:
STEG 6: DAGLIG LEDER

Oppgi kun fullt navn og rolle dersom vedkommende er lagt til som aksjonær. Daglig leder må være 18 år eller eldre.
Fullt navn:
Personnr./D-nr.:
Folkereg. adresse:
Postnummer og sted :
Epost:
Mobil:
Nasjonalitet:
Land:
STEG 7: SIGNATURRET

Signaturrett betyr hvem som skal ha myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskapet.

Kryss av det som gjelder:
Styret i felleskap
Styrets medlemmer hver for seg
To styremedlemmer i felleskap
Styrets leder alene
Styrets leder og nestleder hver for seg
Styrets leder og ett styremedlem i felleskap
Daglig leder alene
Daglig leder og styrets leder i felleskap
STEG 8:
Jeg bekrefter avtalevilkårene