Her kan du Starte AS på 1-2-3, Enklere blir det ikke!
4.800 NOK + MVA
2.000 NOK + MVA norsk revisor
For å åpne et firma må man fylle ut en eller to dokumenter. De må sendes til Brønnøysundregistrene. Hvert firma får et eget organisasjonsnummer. Etter at firmaet ditt er registret og har et organisasjonsnummer kan kan starte din virksomhet. Vi kan hjelpe deg med å åpne et firma på 1-2-3:


Aks jeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for firmaets forplikterser. For å oprette AS må man ha aksjekapital på minimum 30 000NOK. Vi kan hjelpe deg med formelle prosedyrer knyttet til opretting av AS. Vi forbereder stiftelsesdokumenter, hjelper med registering i Enhetsregisteret of Foretaksregisteret.
STEG 1: KONTAKTINFO

Vennligst oppgi en kontaktperson som vi kan kontakte hvis noe er uklart, den som er juridisk ansvarlig for avtalen og e-postadressen hvor vi sender dokumentene til.

Navn:
Mobil:
Epost:
STEG 2: SELSKAPETS NAVN

Navneregler for AS: Må ha minst tre bokstaver, kan ikke være identisk med foretaksnavn registret fra før, må ikke inneholde kun et navn på land, fylke eller kommune.
Selskapets navn:
Firmaets postadresse:
Postadresse:
Postnummer og sted:
Er firmaets postadresse en postboksadresse?: Ja Nei
STEG 3: SELSKAPETS FORMÅL

Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig, for eksempel transport, konsulenttjenester, helsetjenester blir ikke godtatt, de må spesifiseres ytterligere. Hvis firmaet driver aktivitet i flere bransjer, må det oppgis hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning.
Selskapets formål:
STEG 4: AKSJONÆRER

Minst en aksjonær må være oppgitt.
Fullt navn:
Personnr./D-nr.:
Folkereg. Adresse:
Postnummer og sted:
Epost:
Mobil:
Nasjonalitet:
Land:
STEG 5: AKSJEKAPITAL, AKSJONÆRER

Minst en aksjonær må være oppgitt.
Aksjekapital:
Min. 30 000
STEG 6: STYRE

Selskapet skal ha et styre bestående av 1-5 medlemmer hvorav generalforsamlingen velger styreleder. Dersom det velges ett eller to styremedlemmer, velges det minst ett varamedlem. Altså styret kan bestå av så få som en styreleder og ett varamedlem. Hver person kan kun ha en rolle her og må være over 18 år og være en fysisk person.
Fullt navn:
Rolle:
Personnr./D-nr.:
Folkereg. adresse:
Postnummer og sted:
Epost:
Mobil:
Nasjonalitet:
Land:
STEG 7: DAGLIG LEDER

Oppgi kun fullt navn og rolle dersom vedkommende er lagt til som aksjonær. Daglig leder må være 18 år eller eldre.
Fullt navn:
Personnr./D-nr.:
Folkereg. adresse:
Postnummer og sted:
Epost:
Mobil:
Nasjonalitet:
Land:
STEG 8: SIGNATURRET

Signaturrett betyr hvem som skal ha myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskapet.

Kryss av det som gjelder:
Styret i felleskap
Styrets medlemmer hver for seg
To styremedlemmer i felleskap
Styrets leder alene
Styrets leder og nestleder hver for seg
Styrets leder og ett styremedlem i felleskap
Daglig leder alene
Daglig leder og styrets leder i felleskap
STEG 9:
Jeg bekrefter avtalevilkårene