Opretting en Enkeltpersonforetak
1000 NOK + MVA
For å åpne et firma må man fylle ut en eller to dokumenter. De må sendes til Brønnøysundregistrene. Hvert firma får et eget organisasjonsnummer. Etter at firmaet ditt er registret og har et organisasjonsnummer kan kan starte din virksomhet. Vi kan hjelpe deg med å åpne et firma på 1-2-3:Vennligst fyll inn  ALLE felt  i skjemaet.
FIRMA
Firmanavn
(Må inneholde eierens etternavn f.eks. Solberg Bygg, Eriksson Renhold, etc.)
Virtuelt kontor
(Jeg ikke har egen adresse. 
Jeg bestiller norsk adresse-virtuelt kontor.
Priser.)
Ja Nei
Velg av virtuelt kontor pakke
(Ibare kun du vil ha virtuelt kontor og svaret vær JA)
Abonnement Medium
Abonnement Stor
Hovedkontorets adresse:
(ofte samme som eierens bostedsadresse)
Postadresse:
(ofte samme som eierens bostedsadresse)
Virksomhet:
(beskriv aktiviteter som skal utføres)
Navn (navn, mellomnavn, etternavn) av innehaver:
Innehavers fødselsnummer:
(hvis innehaver har det)
Norsk adresse av innehaver:
(gatenavn, nummer, postkode, sted, kommune)
E-mail:
Telefon:
Forvented overskudd for hele året (i NOK)**
Inntekt av innehaver hittil i år (iNOK)
Er inntekt fra firmaaktivitet det eneste inntekt av innehaveren ? (ja/nei)
Ja Nei
Skal firmaets innehaver jobbe som ansatt i et annet firma ? (ja/nei)
Ja Nei

** Du melder ifra til Skatteetaten hvor mye du tror overskuddet vil være. Skatteetaten skal sende til deg informasjon hvor mye forskuddskatt du må betale. Forskuddskatt betales i 4 terminer i året De enkelte terminene har forfall 15 Mars, 15 Mai, 15 September og 15 November. Melder du forvented inntekt e.g. Den 20 Mai, det hele beløped av forskuddskatt er delt på to terminer. Slik kan man kan regne hvor mye ca. (± 4.000 NOK) man må betale per termin:

Forskuddskatt per termin = (Forvented overskudd ? 40.000 NOK)*0,39

Man kan endre forvented overskudd beløp når man bare trenger det.

Herved bekrefter jeg at all informasjon jeg oppga er riktig og korrekt . Jeg er ansvarlig for opprettelse av et firma med informasjon som er fylt inn i skjemaet. 

Jeg bekrefter

Jeg har lest og aksepterer avtalevilkår.