?3000 NOK + MVA / måned
Registrering av foretak på adresse av Virtuelt Kontor.
Informering om inngående korrespondanse via e-post.
Videresending av korrespondanse til et valgt adresse (opptil 50 brev)
Skanning av korrespondanse og videresending til valgt e-mail addresse
STEG 1: KONTAKTINFO

Navn:
Mobil:
Epost:
STEG 2: DETALJER FIRMA

Navn på firma:
Org.nr:
STEG 3: DETALJER SIGNATURRETIGHET

Fullt navn:
Personnummer:
STEG 4:

Kort kommentar:
STEG 5:
Jeg bekrefter avtalevilkårene
STEG 6: BETALING
Produkt :